Аклиматизация на паркета.

Да или не?

Аклиматизацията е процесът, при който оставяте дървения материал да изравни своята влажност с тази на помещението в което ще бъде поставен. Някой може да попита....Защо да си правим труда? Отговорът е че дървото е като гъба – приема и отдава влага постоянно под влиянието на климатичните условия. Това за съжаление се отразява върху габаритите му, външния вид и стабилност.

Има няколко варианта при които това може да се избегне:
Ако стойностите на влажност в дома ви се приближават до тези, при които е сушен дървения материал при производителя и стойностите, при които е съхраняван при търговеца. Това изключва обаче някои от по-екзотичните видове, поради начина и времето на транспортиране, т.е. един месец на кораб може доста да промени първоначалните характеристики, гарантирани от производителя.

  • Използвайте слоен паркет, който е проектиран да се „справя с лоши условия”
  • Използвайте метода на залепване и качествено лепило


Ако тези варианти са неизпълними за вас, то аклиматизация е необходима. Но как да я направим?


В някои магазини може да ви кажат че трябва да оставите  дървения материал да престои до 14 дни в помещението, където ще бъде поставен. Но за съжаление това няма да ви реши проблема. Въздухът не може да циркулира измежду пакетите с материал, за да достигне всеки един детайл. Тогава логичното продължение е да разпръснете материала в цялото помещение, за да изложите повърхностите на циркулацията на въздуха. Но колко време да престои? Отговорът е сложна функция между влажността на дървото, влажността на помещението и неговата специфична вентилация. Единствено можем да бъдем сигурни за ефективността на крайния резултат след като използваме влагомер.

Изводът е че ако имате желание да си закупите влагомер и да отделите известно време и усилия да извършите горепосочените действия, то ще аклиматизирате вашия дървен под. Само внимавайте, защото дървото има склонност да се изкривява необратимо при различна влажност от неговата и липса на тежест върху повърхността му.