Кои са най-важните условия за поставяне на паркет?

Най-голямо влияние оказва основата, върху която се поставя дървения под. Тя трябва да е достатъчно твърда, добре нивелирана и гладка.

Вторият елемент е влагата, чиито коректни стойности ще гарантират един стабилен под. Тя е от особена важност при нови сгради, където цементовите основи все още съхнат, поставени са нови стенни покрития, които отдават влага в прекомерни количества. Ако в такива условия поставите вашия паркет, то със сигурност той ще се надуе и краищата на дървото ще се деформират. След последващото намаляване на влагата, ще се образуват пукнатини.

Правилото гласи, че за да се получи стабилен и качествен под, то при полагането му влажността на помещението и на дървения материал трябва да е приблизително със стойността на средно годишната ( 55%).